NINANO
kinderdagverblijfgroepsopvang

voor maximum 18 baby's en peuters
tussen 0 en 3 jaar

bij Tanja en Lynn

Meer weten over
Tanja en Lynn?


Kinderdagverblijf NINANO is een feitelijke vereniging met 2 zelfstandigen, moeder en dochter, die samen de verantwoordelijkheid dragen om deze groepsopvang van maximum 18 baby’s en peuters te organiseren.

Lynn De Baere is de dochter
• kunst-secundair Woord en Muziek, keuze zang
• educatieve bachelor lager onderwijs
• 3 jaar ervaring als stagiair en interim in lager onderwijs
• 8 jaar ervaring als baby-sitter

Tanja Franck is de moeder
• educatieve bachelor lager onderwijs
• master opleidings- en onderwijswetenschappen
• agogische bijscholing orthopedagogie: verrijkende elementen voor leren, opvoeden en onderwijzen.
• postgraduaat mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
• 26/23/20 jaar ervaring als opvoeder van 3 eigen kinderen
• 8 jaar ervaring als leerkracht lager onderwijs
• 6 jaar ervaring als directeur basisschool
onze VISIE

 

Bij NINANO staat het kind steeds centraal. We bouwen samen met de ouders en onze partners aan het welbevinden en de brede ontwikkeling van elk kind. Dit willen we professioneel aanpakken want een kinderdagverblijf is veel meer dan opvang alleen. We hebben beiden de nodige ervaring en professionele bagage, waarin we elkaar ook aanvullen, om elk kind op zijn eigen manier en eigen tempo SPELENDERWIJS te stimuleren om zich breed te ontwikkelen. Zo proberen we hen goed voor te bereiden op een vlotte start in de kleuterschool. 

 

Er zit een betekenis achter de naam NINANO. Ninano is een samenvoeging van nina en nino, de Spaanse vertaling van ‘meisje en jongen’. De samenvoeging ninano klinkt niet alleen leuk, het staat ook voor genderneutraliteit en -gelijkheid. In het Swahili betekent ninano ‘hier ben ik’ wat voor ons symbool staat voor een van onze doelen, namelijk dat het kind zichzelf durft te zijn en zich present durft stellen. 

 

Het welbevinden van het kind is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen (Ferre Laevers) op alle andere gebieden. Dus laat ons beginnen bij het hart, bij een gelukkig kind in een positieve stimulerende omgeving. We willen inzetten op een growth mindset (Carol Dweck) zodat het kind gelooft in zichzelf en uitdagingen aan durft te gaan. Uiteraard gaan we met de handen aan de slag en geven we het kind ruime kansen om op leuke en gevarieerde manier op motorisch gebied te ontwikkelen; van groot-motorisch tot fijn-motorisch. Als het weer het toelaat, zetten we de deuren van onze binnentuin ook wagenwijd open om te kunnen spelen in de buitenlucht. Tenslotte willen we ook het hoofd van het kind cognitief prikkelen door taalstimulering, wiskundig begrip, verwerven van ruimtelijk inzicht, muzische vorming, techniek, … Al deze hoofd/hart/handen-doelen krijgen SPELENDERWIJS reeds vanaf de eerste levensweken een aanzet, want daarmee wordt een stevige basis gelegd voor het verdere leven van het kind.

Openingsuren

maandag - vrijdag

6.30u - 18.00u

zaterdag - zondag   

gesloten

Vakantie

NINANO is gesloten op wettelijke feestdagen en gedurende 5 weken per jaar.

 

paasvakantie  

Eerste week van de officiële schoolvakantie.

  

zomervakantie

De eerste drie volledige weken van juli.

  

kerstvakantie  

De dagen tussen kerst en nieuwjaar.

  

 

Rond 1 en 2 november maken we de brug

  

 

U kan zelf ook nog het equivalent van 3 weken aan afwezigheidsdagen gebruiken waarvoor u eveneens geen opvang hoeft te betalen.  

Prijzen


Inschrijvingsgeld = €125

Inschrijven is mogelijk voor
minstens 2 hele of 4 halve dagen/week.

Vaste maandprijs (maand juli geen factuur) per opvangdag

minder dan 5 uren
opvang€75 per maand

meer dan 5 uren
opvang


€ 115 per maand

Voor meer info...
maak een afspraak of
vraag onze brochure aan.

Klik hiernaast op 'E-mail ons'.